HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Đào tạo nguồn nhân lực

MỜI THAM DỰ TẬP HUẤN

Đăng ngày 11-11-2020 08:40
3006 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Những thay đổi mới về tiền lương, hợp đồng lao động theo NĐ 90/2019/CP-CP, giải đáp và hướng dẫn xử lý các vướng mắc liên quan đến BHXH

. . . . .