HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Tin tức - Sự Kiên

Tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh tiếp cận vốn tín dụng

Đăng ngày 11-01-2024 10:13
95 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh huy động vốn, tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; cân đối nguồn vốn, hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên.

. . . . .