HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Tin tức - Sự Kiên

Tiếp tục khơi dậy sức cống hiến, sáng tạo của doanh nghiệp Hà Tĩnh

Đăng ngày 10-12-2022 10:38
453 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh là lực lượng đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, liên kết sản xuất kinh doanh; đồng thời quan tâm hoạt động đoàn thể trong doanh nghiệp, nâng cao năng lực đội ngũ doanh nhân...

. . . . .