HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Tin tức - Sự Kiên

Tổ chức doanh nghiệp trao nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Đăng ngày 26-07-2022 09:57
224 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hoạt động ý nghĩa này đã góp phần thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho các đối tượng chính sách ở Hà Tĩnh ổn định cuộc sống.

. . . . .