HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Quản trị doanh nghiệp

90 năm thành lập Đảng: Nhiều bài học vẫn chưa bao giờ cũ

Đăng ngày 31-01-2020 17:58
1029 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đáng chú ý là bài học về kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; bài học lấy dân làm gốc; bài học phát huy sức mạnh khối đại đoàn dân tộc.

. . . . .