HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Đào tạo nguồn nhân lực

Hà Tĩnh hoàn thành thu thập phiếu điều tra doanh nghiệp

Đăng ngày 07-06-2023 09:29
50 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hết tháng 5, Hà Tĩnh đã hoàn thành bước thu thập thông tin cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2024 theo đúng tiến độ đề ra với tổng số 7.244 phiếu

. . . . .