HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Kinh nghiệm

05 lỗi khi ghi hóa đơn mắc phải sẽ không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Đăng ngày 25-07-2020 06:28
1256 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Người ghi hóa đơn cần biết là 05 lỗi trên hóa đơn dẫn đến doanh nghiệp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

. . . . .