HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Kinh nghiệm

Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh vững tin chặng đường mới

Đăng ngày 26-07-2020 06:31
874 Lượt xem
Xem cỡ chữ

- Khởi đầu nhiệm kỳ mới, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh (HTBA) đặt ra nhiều giải pháp để xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, xứng đáng với vai trò “cầu nối” giữa cộng đồng doanh nghiệp (DN) và chính quyền.

. . . . .