HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Tin tức - Sự Kiên

Đẩy nhanh việc sắp xếp lại Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX

Đăng ngày 26-12-2023 08:28
118 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện kế hoach triển khai Nghị định 45/2021/NĐ-CP, Liên minh HTX Hà Tĩnh đã dự thảo đề án chuyển đổi, điều lệ, quy chế hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX gửi UBND tỉnh và các sở, ngành xem xét.

. . . . .