HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Doanh nhân doanh nghiệp

KC HÀ TĨNH: TIÊN PHONG VÌ MỘT NỀN NÔNG NGHIỆP XANH, SẠCH BỀN VỮNG

Đăng ngày 18-09-2019 10:32
3277 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Bán sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, những năm qua Hà Tĩnh đã có nhiều chủ trương, chính sách cơ chế thu hút các Doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp nhằm xây dựng một nền nông nghiệp xanh, sạch bền vững. Thế nhưng xem ra nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp ngoài tỉnh vẫn không mấy mặn mà đầu tư vào lĩnh này.Vượt lên nhưng khó khăn thách thức hiện tại, Công ty TNHH MTV KC Hà Tĩnh đã dũng cảm tiên phong trong phục vụ sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị theo hướng bền vững, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân. Đi lên từ sự gắn bó chia sẽ với người nông dân

. . . . .