HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Tin tức - Sự Kiên

Ngân hàng tiếp vốn, doanh nghiệp tăng tốc sản xuất, kinh doanh

Đăng ngày 16-06-2024 10:22
44 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hiện nay, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đang đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo dư địa để các ngân hàng thương mại trên địa bàn phát triển tín dụng.

. . . . .