HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Tin tức - Sự Kiên

TP Hà Tĩnh giữ vững “đầu tàu”, động lực phát triển kinh tế - xã hội

Đăng ngày 13-06-2024 09:49
36 Lượt xem
Xem cỡ chữ

6 tháng năm 2024, tốc độ tăng trưởng bình quân của TP Hà Tĩnh ước đạt 8,83%, thu ngân sách đạt khá, thể hiện vai trò “đầu tàu” và động lực phát triển KT-XH của tỉnh.

. . . . .