HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Tin tức - Sự Kiên

Tạo cơ hội để doanh nghiệp Hà Tĩnh mở rộng đầu ra cho sản phẩm

Đăng ngày 20-05-2024 09:24
71 Lượt xem
Xem cỡ chữ

- Xúc tiến thương mại là “đòn bẩy” hữu hiệu để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất Hà Tĩnh khơi thông thị trường, mở rộng đầu ra cho sản phẩm.

. . . . .