HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Tin tức - Sự Kiên

Tiếp tục đẩy mạnh tín dụng vào sản xuất - kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên

Đăng ngày 22-12-2023 16:41
217 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Năm 2024, các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Tĩnh phấn đấu tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; tập trung cho vay các lĩnh vực sản xuất lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ.

. . . . .