HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Tin tức - Sự Kiên

Gần 78% đại biểu Quốc hội ủng hộ cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Đăng ngày 05-06-2020 11:07
177 Lượt xem
Xem cỡ chữ

77,51% đại biểu Quốc hội ủng hộ quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ, 22,25% tán thành không quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

. . . . .