HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Quản trị doanh nghiệp

Nếu dịch Covid-19 kéo dài hết tháng 6, chỉ còn 14,9% DN duy trì hoạt động

Đăng ngày 05-04-2020 09:03
1030 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nếu dịch Covid-19 kéo dài đến hết tháng 6/2020, chỉ còn 14,9% DN duy trì được hoạt động, 32,4% DN sẽ tạm dừng hoạt động

. . . . .