HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Kế hoạch

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG: Triển khai Nghị quyết số 02/NQ CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ ,giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021

Đăng ngày 07-05-2019 06:00
89 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .