HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Công văn

V/v kiểm tra, tham mưu xử lý kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về đề nghị bổ sung một số dự án vào Quy hoạch sử dụng đất năm 2020.

Đăng ngày 17-06-2020 00:00
129 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .