HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀ TĨNH

HATINH BUSINESS ASSOCIATION

Loading...
Công văn

Về việc hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã triển thực hiện một số chính sách về tiền lương, BHXH đối với doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Đăng ngày 30-03-2020 00:00
27 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .